Aquanaut VaarVrienden Agenda per jaar

Agenda 2023

Toertocht


De toertocht 2023 wordt georganiseerd door Gerrit & Prisca van de Kuil van 6 t/m 13 mei en zal starten vanuit Elburg. Ze geven aan, dat het een mooie gevarieerde tocht wordt met een diversiteit aan leuke activiteiten en gevarieerde eetgelegenheden. Zoals gebruikelijk blijft het tot aan de aanvang van de tocht een verrassing wat en waar we verder naar toe gaan. Als laatste tipje van de sluier maken we de naam van aankomende toertocht bekent.
Toertocht “de Bakermat”!
De inschrijving waar 15 schepen aan kunnen deelnemen wordt op 1 Jan. 2023 verstuurd.

De volgorde van aanbetaling is tevens uw bewijs van deelname. Indien er meerdere deelnemers zich aanmelden zal er een reserve lijst worden aangelegd of indien gewenst, geld worden teruggestort.

Jaarvergadering

De jaarvergadering 2023 staat gepland op 11 november 2023. Plaats van vergadering en verdere details worden t.z.t. door de secretaris aan de leden bekend gemaakt.

Agenda 2022

Jaarvergadering

De jaarvergadering 2022 staat gepland op 12 november 2022. Plaats van vergadering en verdere details worden t.z.t. door de secretaris aan de leden bekend gemaakt.

Agenda 2020

Toertocht


Dit jaar zou in mei de 11 e toertocht plaatsvinden georganiseerd door Frans & Ria Kaffa en Dick & Elselies Uittenbosch. Heel jammer dat we nu niet kunnen genieten van deze tocht die zou starten Hellevoetsluis. In gedachten zullen we dan maar een toast uitbrengen en de hoop uitspreken dat deze Corona pandemie snel onder controle zal zijn.

Van Hellevoetsluis naar Tilburg.

Organisatoren van de toertocht 2020 zijn : Dick en Elselies Uittenbosch en Frans en Ria Kaffa.
Zij hopen u te ontvangen op 16 mei 2020 te Hellevoetsluis jachthaven Marina Cape Helius.
Op 23 mei zal de tocht eindigen in Tilburg.
Maximaal kunnen er 15 boten mee. De secretaris (Prisca) zal op 1 januari de leden een mail sturen met daarin een bijlage voor de inschrijving van de toertocht. Voorgaande jaren heeft ons geleerd dat bijna alle deelnemers, gelijk wanneer deze mail ontvangen is, zijn/haar aanbetaling doet om verzekerd te zijn van deelname. Voor nieuwe leden is dit een wetenswaardigheidje en raden wij u aan, dit jaar ook z.s.m. de aanbetaling over te maken. De inschrijving/deelname gaat op binnenkomst van het inschrijfformulier dit gecombineerd met de aanbetaling van € 150,00.

Jaarvergadering

De jaarvergadering 2020 staat gepland op 14 november 2020. Plaats van vergadering en verdere details worden t.z.t. door de secretaris aan de leden bekend gemaakt.

Techniekdag 20 februari 2023

Organisatie: Techniekdag Prisca van de Kuil

Agenda 2017

Voorjaarstocht

Chris en Jannie Leenheer organiseren samen met Piet en Lenie Tieleman de voorjaarstocht 2017: de negende Aquanaut toertocht. Onder het thema "Klein en Groot" start de toertocht in Vianen vanuit de haven van W.S.V. De Peiler. Het eindpunt van de tocht wordt later bekend gemaakt maar zal liggen binnen een straal van 5-6 u varen vanaf het startpunt Vianen. Verdere informatie volgt, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat de organisatoren van dit jaar ons weer een interessante tocht zullen presenteren. We kunnen kennis maken met nieuwe watersportgebieden en genieten van een uitnodigend en gezellig nevenprogramma. De tocht wordt gevaren van 18 t/m 24 mei 2017. Medio januari '17 zal de inschrijving starten. Er kunnen maximaal 15 schepen deel nemen.

Jaarvergadering

De jaarvergadering 2017 staat gepland op 11 november 2017. Plaats van vergadering en verdere details worden t.z.t. door de secretaris aan de leden bekend gemaakt.

Techniekdag

De achtste AVV-techniekdag zal plaats vinden op woensdag 22 maart 2017. Het thema van deze dag zal zijn "De veiligheid aan boord" : Waar moeten we op letten om narigheid of ongelukken te voorkomen? En wat moeten we aan boord hebben om adequaat te kunnen handelen als er toch onverwachts iets mis dreigt te gaan. Bijv. wat zijn geschikte blusmiddelen en hoe moeten die worden gebruikt, hoe voorkomen we dat de techniek op onze schepen ons plotseling in de steek laat met allerlei nare gevolgen van dien, welke reserve-onderdelen moet je zeker aan boord hebben etc. Hoe en bij wie kunnen we, indien nodig, hulp vragen. De inhoud van het programma zal vooral weer een praktijk gericht karakter hebben met gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen en handzame tips. De verdere details worden begin februari '17 bekend gemaakt. Organisatie: Frans de Haas

Agenda 2016

Voorjaarstocht

Elselies en Dick Uittenbosch organiseren de voorjaarstocht 2016: de achtste Aquanaut Vaartocht. Onder het thema "van Stad naar Stad" start de toertocht in Aalsmeer en eindigt in Rotterdam. Verdere informatie volgt later, maar natuurlijk laten wij ons weer graag verrassen door de creativiteit van de organisatoren. Ze hebben ons een mooie tocht in het vooruitzicht gesteld en ze gaan er echt stik hun best voor doen. De tocht wordt gevaren van 17 t/m 24 mei.

Jaarvergadering

De jaarvergadering 2016 staat gepland op 12 november 2016. Plaats van vergadering en verdere details worden t.z.t. door de secretaris aan de leden bekend gemaakt.

Techniekdag

Zoals bekend brengen we dit jaar een bezoek aan VETUS in Schiedam. Na een eerste kennismaking met het bedrijf Vetus staan de dieselmotor met alle belangrijke daarmee samenhangende technische systemen op het menu. Er is ruim gelegenheid voor persoonlijke vragen. Een interactieve bijeenkomst wordt zeer op prijs gesteld. In verband met de diverse watersportbeurzen in het begin van het jaar zal de techniekdag in maart worden georganiseerd. De juiste datum en verdere details worden naar verwachting in februari bekend gemaakt. Organisatie: Frans de Haas

Agenda 2015

Voorjaarstocht

Dit jaar organiseren Tilly en Leen van Paridon samen met Joke en Jan van Dam de voorjaarstocht 2015: de zevende Aquanaut Vaartocht met als thema "Hanzesteden langs de IJssel". Deze tocht voert ons vanuit Doesburg stroomafwaarts over de Gelders IJssel, een prachtige rivier om te varen. Startdatum is 16 mei en op 23 mei eindigt de tocht in de haven van Kampen.

Jaarvergadering

De jaarvergadering 2015 zal zijn in Wageningen. De locatie is Hotel "De Wageningsche Berg", prachtig gelegen met een fraai uitzicht op de Nederrijn.

Techniekdag

Zoals gezamenlijk besloten zal de jaarlijkse techniekdag voortaan georganiseerd worden in begin van het jaar. Het onderhoud van onze schepen is van groot belang. Met alleen aandacht voor de techniek in de motorkamer komen we er niet. Het oog wil ook wat en daarom is periodieke aandacht voor het stalen casco een must. Dit jaar zal het casco op de techniekdag onze volle belangstelling krijgen. Datum en verdere details zullen tijdig bekend worden gemaakt. Organisatie: Frans de Haas

Agenda 2014

Voorjaarstocht

Gerrit en Prisca van de Kuil organiseren samen met Jan en Tilly voor den Dag de voorjaarstocht 2014 : de zesde Aquanaut Vaartocht. De tocht gaat door "het Hoge Noorden". De plaats van vertrek is Earnewoude en de tocht eindigt in de stad Groningen. De tocht wordt gevaren van 18 tot en met 25 mei 2014.

Jaarvergadering

De jaarvergadering 2014 is gepland op zaterdag 8 november. De locatie wordt later bekend gemaakt.

Techniekdag

In dit kalenderjaar 2014 staat er geen techniekdag op de agenda. Dat betekent echter niet dat er geen techniekdag meer zal worden georganiseerd. In november en december zijn er tot nu toe meerdere AVV-activiteiten en ook de prive-agenda van de leden is in deze periode vaak nogal druk bezet. Daarom is er in de laatste jaarvergadering voor gekozen de techniekdag op een later tijdstip in te plannen. De zesde AVV-techniekdag zal daarom in januari 2015 worden ingepland. Datum en onderwerp zullen later bekend worden gemaakt. organisatie: Frans de Haas

Agenda 2013

Voorjaarstocht

Jan en Tilly voor den Dag organiseren samen met Peter en Renée Bezemer de voorjaarstocht 2013 : de vijfde Aquanaut Vaartocht. De tocht gaat door de provincie Noord-Holland.. Het vertrekpunt is Naarden en eindpunt zal zijn in Alkmaar. De tocht wordt gevaren van 10 tot en met 17 mei 2013.

Jaarvergadering

De jaarvergadering 2013 is gepland op zaterdag 9 november. Op deze dag zal het eerste lustrum van de AVV worden gevierd. Deze jaarvergadering willen we daarom een feestelijk tintje geven. Dit jaar wordt die gehouden te Scherpenzeel (Gld).Het bestuur heeft al e.e.a. besproken bij Hotel “DE WITTE HOLEVOET”. Voor leden die ’s avonds niet naar huis willen rijden is er gelegenheid om te overnachten in bovengenoemd hotel. Kamer met uitgebreid ontbijtbuffet voor de speciale prijs van € 75,00 p.k.p.n. voor 2 personen. Degenen die al zeker weten hier gebruik van te willen maken wordt aangeraden alvast een kamer te reserveren onder vermelding AVV Prisca van de Kuil. Dit kan bij Hotel DE WITTE HOLEVOET, Holevoetplein 282 3925 CA Scherpenzeel +31(0)33-2779111 of info@witteholevoet.nl of www.witteholevoet.nl . In september ontvangt u nog de officiële uitnodiging, het dagprogramma en de agenda-punten voor de jaarvergadering. Tevens wordt dan de bijdrage in de kosten voor deelname bekend gemaakt.

Techniekdag

Ook dit jaar zal er weer een techniekdag worden georganiseerd. De datum is 11 december 2013. We zijn te gast bij de WSV Giesbeek. Het thema van dit jaar is Navigatie. Dick Zweers houdt een presentatie over dit onderwerp. De deelnemers krijgen nog gedetailleerde informatie over plaats, tijd en inhoud van deze dag. organisatie: Frans de Haas

Agenda 2012

Voorjaarstocht

Joke en Jan van Dam organiseren samen met Mieneke en Herman Koningen de voorjaarstocht 2012 onder de titel: Drie Provinciën tocht. Het vertrekpunt is Emmeloord en eindpunt zal zijn in Woudsend. De tocht wordt gevaren van 18 tot en met 25 mei 2012.

Excursie

Bij voldoende belangstelling wordt er in september een excursie georganiseerd naar de Rotterdamse Haven / De Maasvlakte. Nadere informatie volgt en details worden tijdig aan de leden gemaild.

Jaarvergadering

De jaarvergadering 2012 is gepland op zaterdag 10 november en wordt gehouden in Hotel " Wapen van Aalsmeer ".

Techniekdag

De techniekdag vindt ook dit jaar plaats in de maand december. Locatie: Aquanautwerf in Sneek. Het programma behandelt: het winter-en zomerklaar maken van het schip, checklists met betrekking tot periodiek ( niet jaarlijks ) onderhoud e.d. organisatie: Frans de Haas i.s.m. Aquanaut Yachting

Agenda 2011

Voorjaarstocht

Jannie en Chris Leenheer organiseren in 2011 de 3e AVV-voorjaarstocht samen met Prisca en Gerrit van de Kuil. De tocht wordt gevaren van 23 t/m 28 mei 2011. Er wordt gevaren van Rhoon aan de Oude Maas naar 's Hertogenbosch.

Techniekdag

De techniekdag vindt dit jaar plaats op 14 december 2011. Locatie: Aquanautwerf in Sneek. Het programma behandelt - het onderhoud van de lak van de opbouw en de romp - het onderhoud van de antifouling - de elektriciteit aan boord organisatie: Frans de Haas i.s.m. Aquanaut Yachting

Jaarvergadering

De jaarvergadering 2011 is gepland op zaterdag 5 november en wordt gehouden in Hotel " Wapen van Aalsmeer ".

Agenda 2010

Voorjaarstocht

Theo en Marianne Vernooy en Herman en Mieneke Koningen organiseren de 2e voorjaarstocht. Er wordt gevaren over de Randmeren. Op 26 mei wordt er gestart in Ketelhaven en de tocht eindigt op 31 mei in Almere Haven.

Techniekdag

Op 18 maart wordt op de Aquanautwerf in Sneek een Techniekdag georganiseerd over een nog te kiezen technisch onderwerp. Naast instructie is er ook gelegenheid om zelf dingen te doen en technische handelingen te oefenen. Frans de Haas zal deze dag organiseren in samenwerking met de Aquanautwerf. De Techniekdag van 18 maart 2010 is bij de deelnemende leden ( 21 pers. ) goed in de smaak gevallen. Daarom is besloten voortaan jaarlijks een techniekdag te organiseren. Er is gekozen voor een vaste datum: steeds in de eerste helft van december. Onderwerp wisselt al naar gelang de wensen van de leden. Locatie: Aquanautwerf in Sneek. De eerstvolgende techniekdag is ingepland op 8 december 2010. organisatie: Frans de Haas i.s.m. Aquanaut Yachting

KNMC

Van 17 t/m 20 juni organiseert de KNMC in den Helder het motorbootevenement Pavillon d'Or 2010. Bezitters van motorboten die lid zijn van een watersportvereniging of een motorboot-merkenclub kunnen hieraan deelnemen. Meer informatie vindt U in het mailbericht dat Joke van Dam aan alle AVV'ers heeft doorgestuurd. U kunt er ook over lezen in het maartnummer van het blad Motorboot of op de website van de KNMC: www.knmc.nl/evenementen

Werkbezoek

Het werkbezoek zal dit jaar zijn in Aalsmeer op 29 september. In de ochtend is er een bezoek aan de Bloemenveiling en 's middags worden we ontvangen bij de Koninklijke de Vries Scheepsbouw. De verzorging van deze dag is in handen van Jan Arkesteijn en Leen van Paridon.

Jaarvergadering

De jaarvergadering 2010 is gepland op zaterdag 6 november. De locatie is nog niet definitief vastgesteld. Mogelijk wordt gekozen voor een plek centraal in Nederland. Omdat de locatie in Aalsmeer erg goed is bevallen is Aalsmeer ook een serieuze optie.

Agenda 2009

Voorjaarstocht

Joke en Jan van Dam organiseren een gezamenlijke vaartocht. Er wordt gestart op 22 mei 2009 vanuit IJsselmonde. Nadere informatie volgt.

Werkbezoek

Er wordt een bedrijfsbezoek georganiseerd door Dick de Vries. Dit zal zijn bij Vripack in Sneek op 16 september 2009. Vripack is een van de grootste onafhankelijke architectenbureau's voor de jacht-en scheepsbouw ter wereld. Het bureau opereert mondiaal en heeft nevenvestigingen o.a. in Bulgarije en de VS. Er wordt een verslag gemaakt van deze dag.

Najaarstocht

Leden worden uitgenodigd voorstellen te doen voor een najaarstocht resp met enkele leden een tocht te organiseren.

Jaarvergadering

De jaarvergadering 2009 is gepland op zaterdag 7 november 2009 in Aalsmeer. Het is de bedoeling voor deze vergadering jaarlijks van locatie te wisselen. Gedacht wordt in 2010 een passende accommodatie in het westen van het land te zoeken.