Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Alle informatie op deze website is samengesteld door de vereniging Aquanaut VaarVrienden. Deels wordt verwezen naar informatie op websites van derden.

Artikel 2.

Hoewel de vereniging Aquanaut VaarVrienden de beste inspanningen heeft geleverd er voor te zorgen dat de beschikbare informatie op deze website actueel en accuraat is, kan dit niet voor 100% worden gegarandeerd.

Artikel 3.

Aan informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Ook kan de vereniging Aquanaut VaarVrienden in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten of onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Artikel 4.

De vereniging Aquanaut VaarVrienden houdt zich het recht voor te allen tijde informatie van de website te verwijderen of wijzigingen aan te brengen.