Privacyverklaring

De AVV verwerkt de persoonsgegevens en andere relevante gegevens van haar leden in de ledenadministratie van de vereniging.

De informatie uit de ledenadministratie kan door de AVV worden gebruikt

  • om haar leden te informeren over van belang zijnde ontwikkelingen binnen de vereniging.
  • voor het uitnodigen van leden voor door de AVV of een of enkele van haar leden georganiseerde activiteiten.
  • voor het verzenden van de uitnodigingen voor de jaarvergadering.
  • ten behoeve van het innen van de contributiegelden of andere gezamenlijk in AVV-verband gemaakte kosten.

De Leden van de AVV kunnen ten behoeve van onderlinge contacten en/of onderlinge informatie gebruik maken van de gegevens in de ledenadministratie.

De gegevens uit de ledenadministratie worden niet aan derden verstrekt en worden ook niet gebruikt voor commerciƫle doeleinden of direct marketing activiteiten